Aldebaran >> Egyesület            
 
           
  Célok        Közhasznúság        Alapszabály     

Az Aldebaran Kutatóműhely, (teljes nevén: Aldebaran Kárpátok Eurorégió Társadalomtudományi Kutatóműhely) 2001-ben alakult. Alapító tagsága a Miskolci Egyetem kulturális antropológia szakához kötődik, volt hallgatóiból, oktatókból, valamint a szakhoz kötődő szakemberekből áll.

Az Egyesület célja elsősorban a kárpáti-eurorégióban innovatív társadalomtudományi kutatások – kiemelten kulturális antropológiai projektek – szervezése, lebonyolítása, támogatása, a kutatások eredményeinek közlése. Az Egyesület kiemelt figyelmet fordít pályakezdő kulturális antropológusok támogatására elhelyezkedésben és egyéni kutatómunkákban, pályázatok készítésében. Ennek érdekében célja, kapcsolatok kiépítése hasonló célkitűzésű csoportokkal, vagy más társadalomtudományokkal rokon kutatási tevékenységet végző magánszemélyekkel, intézményekkel.

Az Egyesület célja továbbá a társadalomtudományi kutatások eredményeinek továbbadása alap-, és középfokú, valamint felnőttoktatás keretei között, ezen belül is a kulturális és vizuális antropológia tanítása, módszertani fejlesztése, ezzel kapcsolatos tankönyvek, kiadványok készítése.

Az Egyesület céljainak elérése érdekében elsősorban antropológiai (vagy általánosan társadalomtudományi) kutatómunkát végez. Céljaihoz tartozik a kutatások közzététele könyv, vagy lapkiadás formában, a kutatómunkához kapcsolódó dokumentáció (audio- és vizuális anyagok) rögzítése, archiválása, feldolgozása, közzététele.

Az Egyesület a 2010. évtől közhasznú, működése kiterjed az ország egész területére.

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
  • tudományos tevékenység, kutatás,
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  • kulturális tevékenység,
  • kulturális örökség megóvása,
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
  • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
Közhasznúsági jelentések:
Az Aldebaran Kárpátok Eurorégió Társadalomtudományi Kutatóműhely alapszabálya: alapszabaly.pdf

 
           


Aldebaran Kárpátok Eurorégió Társadalomtudományi Kutatóműhely
3534 Miskolc, Mikes Kelemen u. 9. fszt 2.  kapcsolat@aldebaran.hu
A honlap megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta